Therapievormen bij Psychologiepraktijk Masset | Psycholoog Voorschoten

 

Mindfulness Based Cognitive Therapy - MBCT

MBCT ook wel Aandachtgerichte Therapie genoemd,  is een methode waarbij door oefeningen geleerd wordt meer aandacht te hebben voor ervaringen in het ‘hier en nu’. In plaats van alsmaar aandacht te hebben voor alle gedachten aan 'straks en toen'.  Daarnaast is MBCT ook gericht op het leren omgaan met en accepteren van emoties en gedachten. Lees meer.
 

Rationeel Emotieve Therapie - RET

RET gaat er van uit dat het niet de gebeurtenissen in uw leven zijn die tot klachten leiden. RET stelt dat de manier waarop wij over die gebeurtenissen denken er toe leidt dat we het vaak moeilijker hebben dan nodig is. In de gesprekken onderzoeken we samen welke gedachten u hebt over uzelf, andere mensen en uw leven. Daarna kijken we of die opvattingen inderdaad tot problemen leiden en hoe u een andere kijk kunt krijgen op de zaken die u bezig houden. Lees meer.
 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing - EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Lees meer.

 

Coaching

Soms zijn er niet echt klachten maar meer een ontvreden gevoel over een situatie waar u in zit. Met coaching kan ik u helpen om de situatie te accepteren en uzelf weer beter te laten voelen. Lees meer.
 

Relatietherapie

Een langdurige (intieme) relatie onderhouden is niet gemakkelijk. U wilt uw leven met iemand delen maar ook een zelfstandig persoon blijven. U wilt uzelf best aanpassen, maar er zijn grenzen. Niet altijd vinden partners het evenwicht in de relatie waarmee ieder tevreden kan zijn. Lees meer.
 

Behandeling Psychologiepraktijk Masset

We bespreken samen wat het beste past bij u en uw klachten. Mijn ervaring is dat met een gecombineerde aanpak vaak de beste resultaten bereikt worden.

 

 

AFSPRAAK MAKEN