Mindfulness bij Psychologiepraktijk Masset | Psycholoog Voorschoten

 

Waarom Mindfulness voor u?

Besteed eens aandacht aan uzelf, uw gedachten, uw gevoelens en aan de wereld om u heen. Door alle prikkels die dagelijks op ons afkomen, raakt onze aandacht versnipperd en gaat er veel langs ons heen. Door met aandacht om te gaan met de wereld om u heen, wordt u bewuster van uzelf en wie u bent.
 

Wat is aandachttraining?

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, ofwel Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) richt zich op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie.  
 

Twee pijlers van mindfulness

Mindfulness heeft twee pijlers. De eerste pijler is het richten van de aandacht. De aandacht is gericht op de ervaringen en mentale gebeurtenissen `Hier en Nu`. De tweede pijler is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.
 

Kunt u mindfulness leren?

Mindfulness kan worden geleerd. Hiervoor worden een aantal technieken gebruikt die ontleend zijn aan meditatie-oefeningen. Bijvoorbeeld: body-scanmeditatie, meditatie gericht op de ademhaling,  bewegen met aandacht en dagelijkse activiteiten met aandacht uitvoeren. Centraal in deze oefeningen staat dat u oude, ingesleten en automatische gewoonten (in uw denken, voelen en gedrag) leert herkennen en loslaten.
 

Wat moet ik er voor doen of laten?

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie vraagt tijd en inzet. U zult huiswerk moeten doen en na de training door moeten gaan met de oefeningen. Hiervoor krijgt u hulpmiddelen mee naar huis.  Mindfulnesstraining werkt met meditatie oefeningen. Is het dan een zweverige training of moet u ergens in (gaan) geloven? In tegendeel.  U hoeft nergens in te geloven of te gaan geloven. Mindfulnesstraining laat u vrij om te denken, voelen en geloven wat u wilt. De oefeningen in de training zijn gericht op uw zintuiglijke en lichamelijke ervaringen op het moment dat u de oefening doet en op het leren opmerken van gedachten die opkomen en uw aandacht afleiden van het hier en nu. U hoeft ook niet in mindfulness te geloven. U kunt wel nieuwsgierig zijn en onderzoeken of de training iets voor u kan betekenen.

 

Voor wie kan de training zinvol zijn?

Aandachttraining kan zinvol zijn voor iedereen die last heeft van stressreacties. Bijvoorbeeld piekeren, concentratie-problemen, vermoeidheid, snel geïrriteerd zijn, angstige buien of een sombere stemming. Die klachten kunnen verschillende aanleidingen hebben, zoals omstandigheden op uw werk, ziekte of pijn bij uzelf of iemand in uw omgeving, rouw en verlies, problemen in relaties.
 

Waarom Mindfulness alleen voor u?

Aandachttraining in een groep is minder geschikt voor mensen die in een crisissituatie zitten,  zeer somber zijn en verder geen behandeling hebben, zich zeer recent wegens burn-out klachten ziek hebben gemeld, kortom iedereen die wat meer persoonlijke aandacht nodig heeft dan in een groep gegeven kan worden.  

Als u denkt dat een een individuele training meer geschikt voor u is,  neem dan contact op per telefoon of e-mail. Aandachttraining kan heel nuttig zijn om na een traject bij een psycholoog / psychotherapeut meer te doen aan terugvalpreventie. Aandachttraining is goed te combineren met verschillende vormen van psychotherapie. Als u ergens onder behandeling bent, is het natuurlijk wel verstandig met de psycholoog of psychiater te overleggen of de therapie en de mindfulness training te combineren zijn.
 

Ik wil Mindfulness alleen voor mij

Wilt u ook Mindfulness gaan toepassen? Bel als u nog vragen heeft of om een afspraak te maken.

 

AFSPRAAK MAKEN