Wachttijd bij Psychologiepraktijk Masset | Psycholoog Voorschoten

 

Wachttijd bij Psychologiepraktijk Masset

 

De tijd tussen aanmelding en de eerste afspraak is op dit moment 4 weken.

Wachttijden zijn niet afhankelijk van waar u bent verzekerd.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijst-bemiddeling, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorg-verzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen ( Treeknormen).                                                                                                                                                                                                             

 

Waarneming

Als ik langdurig afwezig ben, krijgt u daarover tijdig informatie en worden er afspraken gemaakt over de waarneming van mijn praktijk. U kunt daar dan ook informatie over vinden op mijn website. Voor onverwachte langdurige afwezigheid heb ik afspraken gemaakt met een collega. Zij zal u dan op de hoogte brengen over de gang van zaken: de voortgang van uw behandeling en het beheer van uw dossier.