Spelregels bij Psychologiepraktijk Masset | Psycholoog Voorschoten

 

Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen alleen met anderen worden besproken wanneer u daar toestemming voor geeft.

Uw zorgverzekeraar krijgt informatie over de aard van uw klachten (de z.g.n. DSM-hoofdgroep) en de inschatting van de zorg die u nodig heeft (de z.g.n. zorgtypering.)

De zorgverzekeraar heeft het recht om de behandelaar te controleren. Als de zorgverzekeraar dat via uw dossier wil doen, moet u daar eerst toestemming voor geven.

Ook zijn zorgverleners in de GGZ verplicht informatie aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze informatie is in de basis gelijk aan de informatie die zorgverzekeraars ontvangen, maar de informatie is niet meer herleidbaar tot u persoonlijk.

Als u er bezwaar tegen heeft dat de gegevens aan de verzekering en de NZa worden doorgegeven, kunt u mij om een z.g.n. ‘opt out’- formulier vragen.

 

Privacyverklaring

Voor meer info over hoe wij uw privacy beschermen zie Privacyverklaring Psychologiepraktijk Masset.

 

Kwaliteitsstatuut

Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren. Als u mijn kwaliteittsstatuut wilt inzien, kunt u daar bij mij naar vragen.

Klachtenregeling

Wanneer u een psychologische behandeling krijgt, is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw behandelaar. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten heeft. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Hierin staan onder andere beschreven:

  • Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen 
  • Uw recht op informatie
  • Uw recht op inzage van uw dossier
  • Uw recht op geheimhouding van uw gegevens
  • Uw recht om een klacht in te dienen

 

Klacht indienen

Ik ben aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door het NIP.

Als u een klacht heeft, stel ik het op prijs als u dit eerst met mij bespreekt. Indien u zich onvoldoende gehoord voelt in uw klacht, kunt u deze met dit formulier indienen bij: nip@klachtencompany.nl. 


 

AFSPRAAK MAKEN