Spelregels bij Psychologiepraktijk Masset | Psycholoog Voorschoten en Sassenheim

 

Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen alleen met anderen worden besproken wanneer u daar toestemming voor geeft. Uw zorgverzekeraar krijgt wel inzage in de ‘prestatie’  maar niet in de diagnose of inhoud van de behandeling. Wel heeft de zorgverzekeraar recht om de behandelaar te controleren. Als de zorgverzekeraar dat via uw dossier wil doen, moet u daar eerst toestemming voor geven.

De hulpverleners die GBGGZ leveren, zijn verplicht bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen en wordt via beveiligde routes overgedragen. De gegevens in dit systeem mogen ingezien worden door het ministerie van VWS, de NZa, het ZN, het CBS en DBC-Onderhoud. Deze organisaties gebruiken de data voor de uitvoering van hun wettelijke taken. De gegevens hoeven niet aan het DIS aangeleverd te worden in geval van OVP.

Als u er bezwaar tegen heeft dat de gegevens aan DIS worden doorgegeven, kunt u mij om een z.g.n. ‘opt out’- formulier vragen.

Daarnaast moet informatie over het verloop van de behandeling aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ. Deze informatie wordt gebruikt om behandelaars informatie te geven over hun prestaties in vergelijking met die van anderen. Ook deze informatie is niet herleidbaar tot individuele personen die in behandeling zijn.

  • VWS: Ministerie van volksgezondheid welzijn en sport
  • NZa: Nederlandse Zorg autoriteit
  • ZN: Zorginstituut Nederland
  • CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek

 

Privacyverklaring

Voor meer info over hoe wij uw privacy beschermen zie Privacyverklaring Psychologiepraktijk Masset.

 

Kwaliteitsstatuut

Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren. Als u mijn kwaliteittsstatuut wilt inzien, kunt u daar bij mij naar vragen.

Klachtenregeling

Wanneer u een psychologische behandeling krijgt, is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw behandelaar. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten heeft. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Hierin staan onder andere beschreven:

  • Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen 
  • Uw recht op informatie
  • Uw recht op inzage van uw dossier
  • Uw recht op geheimhouding van uw gegevens
  • Uw recht om een klacht in te dienen

 

Klacht indienen

Als u een klacht heeft, stel ik het op prijs als u dit eerst met mij bespreekt. Indien u zich onvoldoende gehoord voelt in uw klacht, kunt u bellen met de klachtenfunctionaris:  088 – 234 1601 of  06 -49 66 53 50 of klik hier.


Ik ben aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen,   psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met het NIp en de NVGzP en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.

 

AFSPRAAK MAKEN