Tarief en vergoeding bij Psychologiepraktijk Masset | Psycholoog Voorschoten en Sassenheim

Verzekerde zorg

Een behandeling bij Psychologiepraktijk Masset valt onder de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg). Vanuit de basisverzekering heeft u meestal recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft géén eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wél onder het eigen risico.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts of van een andere behandelaar die de zorgverzekeraar daarvoor gemachtigd heeft.

In 2021 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract.

 

Niet verzekerde zorg

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de behandeling toch niet vergoed wordt door de zorgverzekering

  • Als u geen verwijzing heeft van de huisarts, wordt de behandeling zeker niet vergoed.
  • Het kan zijn dat de huisarts de klachten niet ernstig genoeg inschat, of geen aandoening volgens het DSM vermoedt en daarom  geen verwijzing geeft.
  • Het DSM is het handboek dat professionals gebruiken om diagnosen te stellen.
  • Het kan zijn dat de klachten wel in het DSM voorkomen maar toch niet onder de definitie van verzekerde zorg vallen.
 

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (€ 385,-  in 2021). Wanneer u een psycholoog bezoekt zal eerst het eigen risico aangesproken worden. Alles wat de behandeling meer kost dan het eigen risico, wordt vergoed door de zorgverzekering. Als uw eigen risico al verbruikt is binnen een kalenderjaar, dan worden de kosten direct volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Bij 'Niet verzekerde zorg' geldt dit niet.

De behandelaar stuurt na afronding van de behandeling de rekening. Dit betekent dat de verrekening van het eigen risico ook pas dan gedaan wordt.

 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Op basis van uw klachten heeft u recht op een van de vastgestelde trajecten: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Voor welk product u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw klachten.

Onvolledig Behandeltraject

Dit wordt gedeclareerd als u een verwijzing heeft van de huisarts maar binnen 120 minuten blijkt dat:

-De klachten te ‘licht’ zijn om in aanmerking te komen voor vergoede zorg in de BGGGZ.

-De klachten te zwaar zijn voor de BGGGZ en er doorverwezen dient te worden naar de Specialistische GGZ.

-Indien u geen vervolg wilt in het traject.

 

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval zal uw psycholoog in overleg met u, overstappen naar een 'zwaarder' product of u verwijzen naar Specialistische GGZ. U blijft dan toch verzekerd van goede zorg en vergoeding.

 

Overige tarieven 2021 zonder doorverwijzing huisarts

Psychologische hulpverlening  € 103
Coaching voor zzp-er of vanuit werkgever € 103
Het tarief is gebaseerd op 60 minuten face to face contact.

 

Facturering

Voor de kosten die niet door de verzekeraar worden vergoed, krijgt u maandelijks een factuur toegestuurd. Bij het uitblijven van betalen wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau Medicas. De betalingsvoorwaarden van Medicas kunnen via onderstaande link worden ingezien:

https://medicas.net/wp-content/uploads/2017/04/Betalingsvoorwaarden-Medicas.pdf

Als uw werkgever de training vergoedt, worden daar andere afspraken over gemaakt. Wilt u in dat geval bij de eerste afspraak ons de juiste gegevens verstrekken (t.a.v. wie de nota gestuurd moet worden, adres en eventueel codenummer) voor de facturering.

 

Afmelden en no show

Als de afspraak niet door kan gaan, laat u dit dan minstens 2 werkdagen tevoren via telefoon of e-mail laten weten. Dan kan deze tijd voor iemand anders benut worden. Als de afspraak niet op tijd is afgemeld, worden de kosten direct bij u in rekening gebracht onder vermelding van "OVP:  niet nagekomen afspraak/ no show" 
 

Als u een afspraak niet nakomt zonder dat u de afspraak hebt afgezegd heet dat 'no show'.  De kosten worden direct bij u in rekening gebracht onder vermelding van "OVP:  niet nagekomen afspraak/ no show".

Te laat afmelden en no show kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Kosten: € 50

Als u binnen 2 weken laat weten dat u een nieuwe afspraak wilt maken, kan de behandeling vervolgd worden. Als u niet binnen 2 weken reageert, wordt de behandeling afgerond en gedeclareerd volgens de vooraf afgesproken ‘prestatie’.

Voor informatie over alle wettelijk vastgestelde tarieven: klik hier.

 

Afspraak maken

Bel als u nog vragen heeft of om een afspraak te maken.

 

AFSPRAAK MAKEN