Tarief en vergoeding bij Psychologiepraktijk Masset | Psycholoog Voorschoten

Verzekerde zorg

Een behandeling bij Psychologiepraktijk Masset valt onder de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg). Vanuit de basisverzekering heeft u meestal recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft géén eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wél onder het eigen risico.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts of van een andere behandelaar die de zorgverzekeraar daarvoor gemachtigd heeft.
In 2024 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract behalve met Menzis (de labels Anderzorg, Hema en Vink Vink vallen hier ook onder). Als u verzekerd bent bij Menzis adviseer ik u voorafgaand aan de behandeling bij uw verzekeraar na te vragen wat u vergoed krijgt.
 

Niet verzekerde zorg

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de behandeling toch niet vergoed wordt door de zorgverzekering:

Als u geen verwijzing heeft van de huisarts, wordt de behandeling zeker niet vergoed. Het is van belang dat u zorgt dat de volgende zaken op de verwijzing
staan:
• NAW gegevens van de verwijzer en de agbcode van de verwijzer
• uw eigen NAW gegevens en uw geboortedatum
• de datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen
• uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose
• klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis

Het kan zijn dat de huisarts de klachten niet ernstig genoeg inschat, of geen aandoening volgens het DSM vermoedt en daarom  geen verwijzing geeft.Het DSM is het handboek dat professionals gebruiken om diagnosen te stellen.

Het kan zijn dat de klachten wel in het DSM voorkomen maar toch niet onder de definitie van verzekerde zorg vallen.
Wij kunnen hier niet uitputtend zijn in wat precies wel en niet onder de vergoede zorg valt.  Om u een indruk te geven: Psychische aandoeningen zoals depressie, paniekaanvallen, PTSS, AD(H)D, autisme, en persoonlijkheidsproblematiek vallen wel onder de vergoede zorg. Overspannenheid, burnout, slaapproblemen, rouwverwerking vallen niet onder de vergoede zorg. Ook relatieproblemen en seksuele problemen vallen niet onder de vergoede zorg, maar wanneer u behandeld wordt voor een psychische aandoening, en óók een seksueel of relatieprobleem heeft, kunt u dit inbrengen in uw individuele therapie. Het seksuele of relatieprobleem mag niet het hoofddoel van de behandeling zijn.

U kunt dan zelf betalen zonder tussenkomst van verwijzer of verzekeraar.
Het tarief voor een consult van 60 minuten is € € 131,82 (conform NZa OVP). U krijgt maandelijks een factuur via email toegestuurd.

 

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (€ 385,- in 2024). Wanneer u een psycholoog bezoekt zal eerst het eigen risico aangesproken worden. Alles wat de behandeling meer kost dan het eigen risico, wordt vergoed door de zorgverzekering. Als uw eigen risico al verbruikt is binnen een kalenderjaar, dan worden de kosten direct volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Tarieven 2024 zonder doorverwijzing huisarts

Psychologische hulpverlening  € € 131,82
Coaching voor zzp-er of vanuit werkgever € € 131,82
Het tarief is gebaseerd op 60 minuten face to face contact.

 

Facturering

Voor de kosten die niet door de verzekeraar worden vergoed, krijgt u maandelijks een factuur toegestuurd. Bij het uitblijven van betalen wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau Medicas. De betalingsvoorwaarden van Medicas kunnen via onderstaande link worden ingezien:

https://medicas.net/wp-content/uploads/2017/04/Betalingsvoorwaarden-Medicas.pdf

Als uw werkgever de training vergoedt, worden daar andere afspraken over gemaakt. Wilt u in dat geval bij de eerste afspraak ons de juiste gegevens verstrekken (t.a.v. wie de nota gestuurd moet worden, adres en eventueel codenummer) voor de facturering.

 

Afmelden en no show

Als de afspraak niet door kan gaan, laat u dit dan minstens 2 werkdagen tevoren via telefoon of e-mail laten weten. Dan kan deze tijd voor iemand anders benut worden. Als de afspraak niet op tijd is afgemeld of u zonder bericht niet op een afspraak komt, worden de kosten direct bij u in rekening gebracht onder vermelding van "OVP:  niet nagekomen afspraak/ no show".
Te laat afmelden en no show kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Kosten: € 60

Als u binnen 2 weken laat weten dat u een nieuwe afspraak wilt maken, kan de behandeling vervolgd worden. Als u niet binnen 2 weken reageert, wordt de behandeling afgerond.

Voor informatie over alle wettelijk vastgestelde tarieven: klik hier.

Disclaimer:  Ik doe mijn uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot de zorgverkering. U kunt geen rechten ontlenen aan dit advies en wij adviseren u dan ook om altijd voorafgaand aan uw behandeling bij uw zorgverzekeraar te controleren wat u vergoed krijgt

 

Afspraak maken

Bel als u nog vragen heeft of om een afspraak te maken.

 

AFSPRAAK MAKEN