Aanmelden bij Psychologiepraktijk Masset | Psycholoog Voorschoten en Sassenheim

 

Aanmelden bij Psychologiepraktijk Masset

 

U kunt mij bellen op telefoonnummer 06 1406 8131. Als ik de oproep niet kan aannemen verzoek ik u een bericht in te spreken. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@massetpraktijk.nl of het contactformulier invullen op de contactpagina met het verzoek u te bellen.

 

Vragenlijst

 

Als u een afspraak maakt, zal ik u vragen voor het eerste gesprek een vragenlijst in te vullen. U krijgt dan een e-mail bericht via ‘Telepsy’ waarin een link staat naar de vragenlijst. Door deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen ben ik tijdens ons eerste gesprek op de hoogte van uw persoonlijke situatie.

 

Uw eerste afspraak bij de psycholoog

 

Bij uw eerste afspraak is het prettig als u meeneemt:

1. Identiteitsbewijs

Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen ben ik verplicht uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem a.u.b. een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het eerste gesprek.

2. Verwijsbrief huisarts

Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen, moet u een verwijzing van de huisarts hebben. Neem deze brief a.u.b mee naar het eerste gesprek.

3. Gegevens over uw verzekering

Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen, heb ik correcte gegevens nodig over uw verzekering. Als ik uw BSN heb, kan ik deze gegevens online opvragen. U blijft aansprakelijk voor de kosten van gesprekken die niet door de verzekering vergoed worden. Kijk evt. ook bij Vergoeding.