Verwijzers naar Psychologiepraktijk Masset | Psycholoog Voorschoten

 

Verwijzing

Indien u wilt verwijzen maar u wilt meer informatie of heeft twijfels over de verwijzing, neem dan a.u.b. contact op.

Voor de gang van zaken rond het maken van afspraak en intake: zie de informatie voor cliënten.

Voor artsen: Geef de patiënt a.u.b een verwijsbrief mee waarin de volgende gegevens:

 • Datum van voor de aanvang behandeling
 • NAW gegevens cliënt
 • Geboortedatum van de cliënt
 • Zorgverzekeraar en polisnummer, BSN-nummer van de cliënt
 • NAW gegevens verwijzer + AGB code verwijzer
 • Korte beschrijving van de klachten
 • Relevante voorgeschiedenis, relevante somatische gegevens, medicatie en eventuele reeds eerder gevolgde psychiatrische/psychotherapeutische behandelingen.
 • Expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM stoornis
 • Expliciete keuze voor gb-ggz of g-ggz
 • Handtekening van de verwijzer

 

Indicaties

U kunt mensen (vanaf 18 jaar) naar de praktijk verwijzen met
 • lichamelijk onverklaarde klachten (chronische vermoeidheid, pijnklachten)
 • depressieve stoornis, matige ernst, zonder suïcidaliteit of psychotische kenmerken
 • paniekstoornis
 • fobie, hypochondrie
 • dwangklachten
 • stressklachten
 • burn out/surmenage/overspannenheid
 • studieproblemen of werkgerelateerde problemen
 • klachten door verlies / rouw
 • slaapproblemen
 • levensfase problemen
 • relatieproblemen

Wanneer niet naar mij verwijzen, maar naar Specialisische GGZ? Bij de volgende symptomen:

 • suïcidaliteit
 • automutilatie
 • manische episodes
 • verdenking van psychotische symptomen
 • middelenmisbruik
 • meervoudig trauma
 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek

 

Tarief en vergoeding door zorgverzekeraars

Meer informatie over tarieven en vergoeding kunt u vinden op deze pagina.

 

Eerste contact

Het is de bedoeling dat de betreffende persoon zelf telefonisch contact opneemt om een eerste afspraak te maken.

 

Terugkoppeling

Indien de cliënt daarmee akkoord gaat, krijgt u als verwijzer schriftelijk bericht van mij bij afronding van het contact.
Mocht u tussendoor vragen hebben of willen overleggen, gebruik dan de opties die hieronder genoemd worden.

 

Bereikbaarheid

Mijn praktijk kent geen 7 x 24 uur-bereikbaarheid en ik kan geen contact leggen met de crisisdienst. In crisissituaties moeten cliënten contact opnemen met hun huisarts. Natuurlijk zal ik op berichten op mijn voicemail of via e-mail zo snel mogelijk reageren.

 

Methode

Om te helpen problemen op te lossen of te verlichten gebruik ik Rationeel Emotieve Training (RET), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en EMDR.

 

AFSPRAAK MAKEN