RET bij Psychologiepraktijk Masset | Psycholoog Voorschoten

 

Wat is RET?

RET staat voor Rationele Emotieve Therapie. Het is een cognitieve training waarbij vanuit wordt gegaan dat het niet de gebeurtenissen in uw leven zijn die tot klachten leiden. RET stelt  dat de manier waarop wij over die gebeurtenissen denken er voor zorgt dat we het vaak moeilijker hebben dan nodig is.
In de gesprekken onderzoeken we samen welke gedachten u hebt over uzelf, andere mensen en uw leven. Daarna kijken we of die opvattingen inderdaad tot problemen leiden en hoe u een andere kijk kunt krijgen op de zaken die u bezig houden.
 

Wanneer RET?

RET kan helpen om de volgende klachten aan te pakken:

  • assertiviteitsproblemen
  • faalangst
  • stressklachten, zoals slapeloosheid, hyperventilatie
  • burnout
  • somberheid
  • piekeren
  • spanning in sociale situaties
  • moeilijkheden in relaties met partner, familie of vrienden
  • het leren omgaan met een ziekte of handicap of onverklaarbare lichamelijke klachten
 

 

Hoe werkt RET?

Wij gaan uit van de problemen waar u nú last van heeft en proberen zo snel mogelijk tot de kern door te dringen. Wij gaan daarbij te werk als een soort detective, houden u onze vermoedens en veronderstellingen voor en leiden u al vragend naar de knopen in uw denken en voelen. Vervolgens geven wij aan hoe u uw denken, voelen en gedrag kunt veranderen en stimuleren wij u om daar actief aan te werken, o.a. met behulp van huiswerkopdrachten. U behoudt daarbij te allen tijde de eindredactie over de training.

 

Afspraak maken

Is RET iets voor u? Bel als u nog vragen heeft of om een afspraak te maken.

 

AFSPRAAK MAKEN